Facility Management Software - AFM / CAD VIZUALIZACE

CAD vizualizace

Základní shrnutí
Import libovolných zdrojových dat
Vazba mezi výkresem a daty v databázi
Detailní přehled o prostoru
Snadná dostupnost dat
Rychlá odezva aplikace
Textová legenda

Evidence a procesy
Modul zobrazuje upravené CAD výkresy z libovolného zdroje na platformě webového prohlížeče. Výkresová data mohou být zveřejněna libovolnému počtu uživatelů bez nutnosti instalace CAD software. Výkresy lze použít pro detailní přehled o prostorách společnosti. V rámci výkresu je tak možno nahlížet na všechny technologie, místnosti a jejich přehledné dělení podle jejich typů, využití, typ podlahy, obkladu atd. Samozřejmostí je vzájemné propojení s databází, takže je možné ve výkresu po kliknutí zobrazit databázový detail označeného objektu, a obráceně pak v databázi, po kliknutí na „výkres“ otevřít objekt ve výkresu. Modul umožňuje hromadné označení objektů ve výkresu a změnu jejich společných vlastností bez jednotlivého otevírání. Výkresy mohou rovněž sloužit jako orientační systém v budově a také pro získání složitějších a jinak těžko dostupných informací, typu rozložení organizačních útvarů po budově. K této funkci modulu slouží tematické mapy, které na základě dostupných databázových informací mohou prostor dynamicky barevně rozdělovat např. podle využití místností (volná, pronajatá), nebo rozdělení podle oddělení (obchodní, finanční, údržba).

Podstatnou funkcí pro orientační systém budovy mohou být popisky, které přebírají databázové informace a přímo do výkresu je tak možné zobrazit informace o číslech a velikostech místností, typových označeních technologií, ale i seznam zaměstnanců, kteří jsou v místnosti umístěni. Výkresy jsou zobrazovány po vrstvách, které lze volně kombinovat. V jednotlivých vrstvách tak mohou být, podle charakteru vstupních dat obvodové zdi, nábytek, technologické vybavení (např. trezor, který je součástí vrstvy nábytek), apod. Počet vrstev není omezen a je limitován pouze výkonem klientského počítače. Grafické vrstvy viditelné uživatelům určuje administrátor výkresové dokumentace přidělováním uživatelských práv k vrstvám. Modul umožňuje řízení přístupu ke zvoleným vrstvám výkresu. Lze například zakázat přístup k údajům o rozložení kamerového systému v prostorách firmy, pokud jsou zakresleny v samostatné vrstvě výkresu. Navíc se aplikují běžná práva k objektům, pokud je ve standardně dostupné vrstvě nábytek zakreslen také trezor, ke kterému je uživateli odepřen datový přístup, nebude trezor zobrazen ani ve výkresu.

Při importu dat lze vybrané objekty z výkresu učinit aktivní, tj. přidružit k nim dodatečnou datovou informaci. Toto se týká zejména místností a technologií. Díky vazbě mezi jednotlivými moduly (zejména Zaměstnanci, Nemovitosti a Majetek) je možné do prostoru umístit majetek, zaměstnance a další a po jejich rozkliku opět zobrazit jejich detail. Tento není nijak omezen a aktivovat tak lze libovolný grafický objekt, včetně nábytku, dveří a podobně. Po uložení změn je výkres upraven dle aktuálního stavu. Pro import je rovněž možné vytvořit souhrn jednotlivých vrstev, které jsou ze zdrojových výkresů importovány bez nutnosti ručního výběru. Výstupy a příklady užití Lze vytvářet dynamické tematické mapy podle přidružených datových informací, například o přidělení místnosti, obsazenosti openspace napříč odděleními, nebo zaměstnancích Pro každou tematickou mapu se zobrazuje vlastní popisná barevná legenda Výkresy a tematické mapy lze ukládat a tisknout v libovolné velikosti bez ztráty kvality, výkresová data jsou uložena ve vektorové reprezentaci

Katalogový list popisuje funkčnosti modulu CAD vizualizace ve verzi 2.1.Přílohy:
07_CAD vizualizace_2_2.pdf - (169 kB)