Facility Management Software - AFM / CONTROLLING

Controlling

  • slouží pro plánování nákladů a investic v čase (denní, měsíční, čtvrtletní, roční … )
  • možnost sledování rezerv, čerpání v reálném čase, komparace jednotlivých plánů s historií meziročně
  • tvorba dohadných položek ve vazbě na plán
  • možnost tvorby nových plánů přes koeficient navýšení z minulých let nebo ze skutečného čerpání
  • vytváření měsíčních položek pomocí rozpadových křivek z ročních plánů
  • možnost vazby na ERP a sledování stavů čerpání on-line před i po uzávěrce
  • párování pomocí nákladového střediska, lokace, zakázky/projektu a účtu