Facility Management Software - AFM / ENERGIE

Energie

  • eviduje odběrná místa, měřidla a odečty a jejich vztah k prostorám nemovitostí - přiřazení ploch, které jsou měřidlem napájené
  • mezi energie patří obvykle elektřina, plyn, voda, TUV a teplo, ale po úpravě lze použít i pro jiná média (např. stlačený vzduch)
  • možnost rozdělení nákladů dle poměr obsazenosti ploch, počtu alokovaných zaměstnanců či objemu relevantních prostor a jejich reportování
  • detailní lokalizace odběrného místa a měřidla
  • komparace s obdrženými fakturami
  • detailní plánování odečtů
  • možnost exportu plánovaných odečtů a následné provádění importu z tabulek odečtů evidovaných v souborech MS Excel
  • plánování nákladů na další období v modulu Controlling
  • využití podkladů pro benchmarking díky vazbě na modul Nemovitosti – následně možnost centralizovaného odběru od jednoho dodavatele s výraznou slevou
  • ve vazbě na modul CAD vizualizace možnost zobrazení odběrného místa v CAD výkresech (včetně napojení místností, tedy grafického náhledu na místnosti, které jsou k odběrnému místu napojeny) 

Jedná se o popis modulu ve verzi: 2.3.