Facility Management Software - AFM / IT

IT

Základní shrnutí
Evidence aktivních zařízení
Evidence software a jeho licencí
Síťová topologie a zobrazení ve výkresu
Skladová evidence
Zadávání požadavků zaměstnanců

Evidence a procesy
Modul slouží k evidenci veškerého IT vybavení včetně síťové infrastruktury a softwarového vybavení společnosti. To vše v návaznosti na jejich přidělení odpovědným zaměstnancům a lokalizaci. Eviduje se Typ (kabeláž, síťové prvky,…) a Podtyp zařízení (přepínač (switch), patch panel), které jsou hierarchicky svázané a slouží k definování celku, ve kterém se zařízení nachází. Obecná data o modelu, rychlosti, konektivitě, perifériích, rozměrech, atd. se evidují v Katalogu zařízení (notebook, běžná stanice, PC,…), kterému lze tento Typ a Podtyp přiřadit. U vlastních zařízení se evidují jejich výrobní a sériová čísla, IP adresy, evidenční čísla, servisní zásahy, záruční podmínky a změny konfigurace. U software (licence OEM, licence klasické, licence serverové) se evidují počty, data pořízení, vypršení, pořizovací cena, stávající přiřazení, souhrnné počty potřebných licencí, atd.

V kombinaci s modulem CAD Vizualizace je možné zobrazit všechny komunikační rozvody v prostorách společnosti ve výkresech, včetně datových zásuvek. Lze sledovat propojovací prvky sítě – přepínače (switche), huby, směrovače (routery), patch panely. Eviduje se očíslování jednotlivých vstupů a výstupů a přiřazené IP adresy (rozsahy, masky). Existuje základní skladová evidence všech typů zařízení, které jsou na skladě a které mohou být přiděleny zaměstnancům. Zařízení a software lze v případě použití modulu Majetek párovat s jednotlivými položkami majetku. Na kartě každého zaměstnance lze dohledat údaje o aktuálně přiděleném zařízení. Ve spolupráci s modulem Helpdesk lze zadávat požadavky zaměstnanců přímo do aplikace a hlídat oprávněnost zaměstnance k žádosti o nové zařízení. Zaměstnanci mají možnost ve veřejném prostřední aplikace on-line sledovat jejich vyřizování. Sběr požadavků zaměstnanců se provádí správcem v administrační části.

Výstupy a příklady užití
Licenční souhrny
Generování potřebných zakoupení licencí a záruk na další rok
Dosluhování a vypršení záruk vybraných zařízení
Zapojení sítě, volné kapacity
Generování soupisu majetku k inventuře

Katalogový list popisuje funkčnosti modulu IT ve verzi 2.1.Přílohy:
23_IT_2.1.pdf - (144 kB)