Facility Management Software - AFM / KLÍČE A KARTY

Klíče a karty

Základní shrnutí
Zahrnuje kompletní životní cyklus prostředků přístupu (klíče, přístupové karty)
Přehledná evidence zámků a vložek
Schvalování žádostí o klíče příslušnými odpovědnými osobami
Objednávky chybějících klíčů a zámků
Evidence systému generálního a hlavního klíče
Generování předávacích protokolů
Likvidace ztrát a vyčíslení škody

Evidence a procesy
Modul Klíče slouží pro zachycení kompletního životního cyklu přístupových prostředků – klíčů a přístupových karet (proces je evidován od podání žádosti, přes schválení, vydání, evidenci až po likvidaci). Modul je přizpůsoben na systémy generálního a hlavních klíčů, kde jeden klíč, či karta umožňují přístup do několika prostor, a lze tak vždy zjistit, kdo má do zadaných prostor přístup. Ve spojení s moduly CAD vizualizace a Nemovitosti poskytuje názorné vyjádření přístupových map. Ve veřejném rozhraní mohou zaměstnanci vidět přidělené prostředky a žádat o vydání nových. Systém pak na základě evidence odpovědností automaticky vygeneruje schvalovatele žádosti. Po schválení žádosti je požadavek notifikován na administrátora, který jej vyřeší a dokončí. Aplikace automaticky vygeneruje předávací protokol s vyplněnými daty. Evidenční podklady modulu lze využít při relokaci zaměstnance, či jeho výstupu ze společnosti. Modul podporuje doobjednávání chybějících prostředků, schválených žádostí a automatické navyšování na základě skutečně dodaných počtů. Z evidovaných dat dokáže vyčíslit škodu v případě ztráty klíče a nutnosti obměny zámků a výměn zbylých klíčů.

Výstupy a příklady užití
Předávací protokol
Mapa odemykaných prostor
Seznam lidí s přístupem do zadaných prostor
Schvalovací workflow
Náklady na výměnu v případě ztráty
Sestavy plánů údržby dle nejrůznějších kritérií jako lokalita, období, dodavatel, nebo nákladové středisko

Katalogový list popisuje funkčnosti modulů Klíče a Karty ve verzi 2.1.Přílohy:
19_Klice a Karty_2_1.pdf - (147 kB)