Facility Management Software - AFM / MAJETEK

Majetek

  • součást základní verze AFM!
  • kompletní sledování veškerého majetku (účetního i neúčetního)
  • sledování všech potřebných údajů (datum pořízení, aktuální hodnota, odpisová skupina, výše odpisů)
  • vazba na odpovědné osoby – jejich majetkové karty, převodky, a historii vlastnictví
  • katalogizace společných údajů a rozpad od tématických skupin a funkčních podskupin až po jedinečný majetek - inventární číslo
  • v kombinaci s modulem Nemovitostmi možnost sledování majetku v prostoru
  • evidence účetních odpisů
  • přehled technického zhodnocení majetku
  • vlastní tvorba číselných řad čárových kódů a jejich samotný tisk
  • definice vlastních uživatelských atributů, tj. jednotlivých parametrů specifických pro každý typ majetku bez nutnosti zásahu programátora