Facility Management Software - AFM / REZERVACE

Rezervace

Základní shrnutí
Rezervace místnosti, osoby a majetku
Rezervování i jednotlivých zón v místnosti
Možnost podmíněných rezervací
Definování zakázaných (nepřípustných) kombinací vypůjčeného majetku
Rezervace pro přesně vymezené časové období
Připomínky
Upomínky

Evidence a procesy
Modul rezervace slouží k rezervaci místnosti, osoby a majetku. V rámci místnosti je možno rezervovat jednotlivé zóny. Vytvoření vlastního katalogu podmíněných rezervací umožňuje kombinovat místnost, osoby a majetek. Za majetek je považováno auto, zpětný projektor nebo např. kopírovací zařízení. Modul umožňuje rovněž podmíněnou rezervaci, kterou je například rezervování služebního auta spolu s profesionálním řidičem (řidič z povolání). Nastavení i zakázaných kombinací pro výpůjčku. Zaměstnanec si například nemůže bez příslušné certifikace rezervovat zařízení, které je možné ovládat pouze po absolvování školení. Nelze rezervovat místnost za jiným účelem, než tato místnost slouží. Při rezervování v delším časovém horizontu je možné zaslání připomínky, že daná věc je nyní k dispozici. Rozesílání upomínek při prodlení s vracením rezervovaného majetku. Zamluvení (rezervování) osoby s určitými znalostmi a dovednostmi za účelem tlumočení, ovládání sofistikovaného přístroje nebo experta na určitou problematiku.

Výstupy a příklady užití
Seznam rezervací podle typu (např. místnosti)
Seznam nejčastěji rezervovaného majetku
Přehled o osobách, které nejčastěji rezervují

Katalogový list popisuje funkčnosti modulu Rezervace ve verzi 2.1Přílohy:
08_Rezervace_2_1.pdf - (160 kB)