Facility Management Software - AFM / SUBJEKTY

Subjekty

  • součást základní verze AFM!
  • slouží k evidenci všech smluvních partnerů (dodavatelé, odběratelé, případně i zákazníci)
  • využití zejména jako podpůrný modul (např. pro moduly Plánovaná údržba, Helpdesk, Autopark …)
  • přehledně sleduje kontaktní osoby a jejich údaje (pozice, tel., e-mail, kontaktní adresa …)
  • možnost evidence zápisů a informací o všech proběhlých schůzkách, jejich účastnících, místech konání, obsahu či závěrech