Facility Management Software - AFM / TECHNOLOGIE

Technologie

Základní shrnutí
Evidence technologií
Umístění technologií
Volitelná hloubka technologického pasportu (počet typů / jednotlivé kusy)
Navzájem se ovlivňující technologie
Zobrazení v CAD Vizualizaci
Definice vlastních sledovaných parametrů (Uživatelských atributů)

Evidence a procesy
Modul Technologie je souhrnem všech technologických celků a jednotlivých technologií. Evidovat lze technické údaje, informace o výrobci a dodavateli, rozměrech, datu aktivace, záruční době a mnoho dalšího. Technologie lze hierarchicky stromově rozpadnout na 3 úrovně. V nejvyšší části se nachází až 3 typy (topná technika, plyn, kotel), o vrstvu níže katalog (společné technické vlastnosti technologií) a nejníže pak konkrétní technologie (sériové číslo a výrobce). Typy technologie tedy tvoří hlavní kaskádu, která definuje, v jakém technologickém celku se katalog technologie vyskytuje. Katalog technologie je obecným popisem, který určuje typové označení, rozměry a informace, které obecně platí pro daný typ.

Samotná technologie je již konkrétní a jedinečné zařízení. Modul umožňuje definici vlastních sledovaných polí v návaznosti na konkrétní užívané technologie (v případě výtahu např. počet osob, u kotle příkon a u bezpečnostních dveří pak např. typ nátěru). Tato uživatelská pole si definuje a popisuje sám zákazník. Technologie lze umístit do budov, podlaží a místností, z čehož nejefektivnější je vazba přímo na místnost. Vzhledem k častému výskytu situace propojení, nebo vzájemného ovlivnění 2 různých technologií (typicky je např. zařízení spojeno s chladicím systémem), existuje mezi nimi možnost vytvoření vzájemné vazby a to včetně zohlednění záručních podmínek. Tyto vazby se nazývají role a lze je definovat na formuláři technologie. Role jsou přednastavené na hodnoty „Je obsažena“, Ovlivňuje“ a „Propojeno“. V případě kombinace s moduly Plánovaná údržba a Helpdesk je možné plánovat údržbu (včetně tzv. hromadné tvorby plánů údržby přímo nad vybranými technologiemi) pravidelné revize technologií, respektive evidovat a zpracovávat vzniklé incidenty. Z důvodu jednoduššího a přehledného souhrnu všech technologií je možnost evidence takzvaného technologického pasportu. Tato funkce umožňuje ve vybraných případech sledovat pouze souhrn všech stejných technologií napříč budovou (typicky ukázka součtu všech zásuvek, nebo klimatizací vybraného typu). Každou technologii je možné zobrazit v modulu CAD Vizualizace. V tomto modulu je možné zobrazovat vybrané technologie.

Výstupy a příklady užití
Seznam všech místností např. s klimatizací, nebo těch, které jsou zabezpečené alarmem Seznam budov s plynovými nebo elektrickými kotli včetně údajů o jejich stáří
Notifikace, kdy bude ukončena záruka technologií Karta technologie, tedy její detailní přehled

Katalogový list popisuje funkčnosti modulu Technologie ve verzi 2.5.Přílohy:
10_Technologie_2_5.pdf - (155 kB)